fbpx

REHBERLİK

Okul öncesinde rehberliğin önemi

Gelişimsel rehberlikte temel amaç çocuğun kendini gerçekleştirmesi için çocuğa yardımcı olmak bütün gelişim evrelerinin gerektirdiği gelişim görevlerini gerçekleştirmek için çocuğa yardım etmektir. Uzun vade de amaç çocuğun yeni yetenekler kazanması böylelikle karşılaşacağı sorunlarla daha kolay baş etmesi ve yaşam kalitesini arttırması açısından okul öncesi rehberlik önemli bir konudur.

Okul Öncesi Rehberlikte Neler Yapıyoruz:

Rehberlik Sistemimiz

Gelişim ve Gözlem Taramaları

Yetenek Tespiti Uygulamaları

Dinamik Program Geliştirme

Aile Eğitimleri

Personel Eğitimleri

Raporlama

back 3

1. Gelişim ve gözlem taramaları

Kayıt aşamasında çocuklarımızın gelişim taramaları yapılmaktadır. Bu sayede çocuğun seviyesi tespit edilmiş olacak ve eğitimi buna göre planlanacaktır.

2. Yetenek tespiti

Kayıt aşamasında çocuklarımızın gelişim taramaları yapılmaktadır. Bu sayede çocuğun seviyesi tespit edilmiş olacak ve eğitimi buna göre planlanacaktır.

3. Dinamik program geliştirme

Dinamik eğitim programı farklı gelişim gösteren çocuklarımızın eşit seviyede öğrenmelerini sağlamak için geliştirilmiştir. Gelişim taramaları ile çocuklarımızın alacağı eğitim programı yeniden revize edilerek uygulanmaktadır.

4. Aile Eğitimleri

Her ne kadar anaokulu dendiğinde çocuklar akla gelse de, nitelikli eğitimden bahsedebilmek için aile eğitim seminerleri de olmalıdır. Bu nedenle ailelerimize yönelik eğitim seminerleri organize ediyoruz.

5. Personel Eğitimleri

Her ne kadar anaokulu dendiğinde çocuklar akla gelse de, nitelikli eğitimden bahsedebilmek için aile eğitim seminerleri de olmalıdır. Bu nedenle ailelerimize yönelik eğitim seminerleri organize ediyoruz.